Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste


Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä
Scala Collection Oy
Yhteystiedot:
Artturintie 12-14 Halli C
36220 Kangasala


Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa


Scala Collection Oy/ Sami Airola
Artturintie 12-14 Halli C
36220 Kangasala
sami.airola@scalacollection.fi


Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:


Yhteystiedot yllä


2. Rekisteröidyt


Rekisterissä on Scala Collection Oy:n kuluttaja asiakkaat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus


Rekisterin pitämisen peruste:


1) Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella (verkkokauppa vapaaehtoisen rekisteröitymisen kautta).
2) Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella messuilla ja myyntitapahtumissa kerätyn listan perusteella. (Lomakkeella kysytty lupa markkinointiin).

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus


Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
1) asiakasuhteen hoitaminen
2) uusista tuotteista ja tapahtumista tiedottaminen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot (tai osan näistä):
nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero

Asiakastiedot:


1) Tiedot ostetuista tuotteista.


5. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen myynti@scalacollection.fi


Tarkastusoikeus


Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen


Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus


Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:


1) Asiakkaalta asiakasuhteen syntyessä lomakkeen täyttämällä (messut ja myyntitapahtumat).
2) Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta (verkkokauppa).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Scala Collection Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia (Uutiskirjeet/Verkkokauppa):


Shopify
MailChimp

8. Käsittelyn kesto


1) Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.
2) Markkinointilistaltamme pääsee itse poistumaan lähettämällä poistopyynnön markkinointikirjeissämme olevaan osoitteeseen tai sähköisesti poistamalla itse tietonsa verkkokauppaan rekisteröitymällä.

9. Henkilötietojen käsittelijät


Asiakasrekisteriä käsittelevät Scala Collection Oy: n työntekijät ja yrittäjät.
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin